Lĩnh vực hoạt đông

Cung cấp dầu tuabin TP-30 công ty thủy điện Trị An

Cung cấp dầu tuabin TP-30 công ty thủy điện Trị An

XEM TIẾP
Hệ thống PCCC bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An – Giai đoạn 2

Hệ thống PCCC bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An – Giai đoạn 2

XEM TIẾP
Hệ thống PCCC Bưu điện thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Hệ thống PCCC Bưu điện thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

XEM TIẾP
Hệ thống PCCC Trường THPT Nguyễn Duy Trinh

Hệ thống PCCC Trường THPT Nguyễn Duy Trinh

XEM TIẾP
Hệ thống PCCC Trụ sở UBND huyện Tương Dương

Hệ thống PCCC Trụ sở UBND huyện Tương Dương

XEM TIẾP
Thiết kế, lắp đặt hệ thống camera

Thiết kế, lắp đặt hệ thống camera

XEM TIẾP
Thiết kế, thi công hệ thống trạm điện và đường dây

Thiết kế, thi công hệ thống trạm điện và đường dây

XEM TIẾP
Thiết kế, thi công hệ thống điện

Thiết kế, thi công hệ thống điện

XEM TIẾP
Thiết kế, thi công hệ thống mạng Internet

Thiết kế, thi công hệ thống mạng Internet

XEM TIẾP