mtjsc.vn

Tuyển dụng kỹ sư CNTT

Tuyển dụng kỹ sư CNTT

XEM TIẾP
Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ hết hiệu lực theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ hết hiệu lực theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

XEM TIẾP
Thông tư 58/2016/TT-BTC sử dụng vốn nhà nước mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên cơ quan nhà nước

Thông tư 58/2016/TT-BTC sử dụng vốn nhà nước mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên cơ quan nhà nước

XEM TIẾP
QUYẾT ĐỊNH 17/2019/QĐ-TTG VỀ MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU

QUYẾT ĐỊNH 17/2019/QĐ-TTG VỀ MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU

XEM TIẾP
Hệ thống Camera nhà máy thủy điện Hòa Bình

Hệ thống Camera nhà máy thủy điện Hòa Bình

XEM TIẾP
Tuyển dụng kỹ sư CNTT

Tuyển dụng kỹ sư CNTT

XEM TIẾP
Hệ thống điều nhiệt Nhà máy thủy điện Huội Quảng

Hệ thống điều nhiệt Nhà máy thủy điện Huội Quảng

XEM TIẾP
Cung cấp dầu tuabin TP-30 công ty thủy điện Trị An

Cung cấp dầu tuabin TP-30 công ty thủy điện Trị An

XEM TIẾP
Hệ thống PCCC bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An – Giai đoạn 2

Hệ thống PCCC bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An – Giai đoạn 2

XEM TIẾP